Fräscht med tjära och vätecyanid i kroppen?

 

Sitter ni vid en dator och av någon anledning tror att det är nyttigt för kroppen att röka tycker jag att ni ska kika på den här sidan http://tobaccobody.fi

Klicka på svenska flaggan och klicka sedan runt och se hur tobaken förstör kroppen. Så sjukt att rökare drar in alla giftiga ämnen i lungorna utan att tänka på konsekvenserna. Eller ännu mer skrämmande att de tänker på dem men ignorerar dem fullständigt.

Ta dig även två minuter och läs vilka mysiga ämnen som finns i cigaretter under bilden nedan. Snälla, berätta vad du som rökare som läser det här inlägget har för anledning att röka och varför du inte slutar i kommentarsfältet nedan. Jag vill så gärna veta.

rokning

Ämnen i röken

”Tjära”

Gasmolnet från cigaretten innehåller en stor variation av förbrända lätthäftande partikelrester av både organiska och oorganiska ämnen.

Ammoniak

Ett frätande ämne som används i gödningsmedel och rengöringsmedel. Den ammoniak som finns i cigarettröken sticker och irriterar och kan förvärra sjukdomar i luftvägarna. Ammoniak förekommer 4-5 gånger mer i sidoröken.

Andra metaller

Aluminium, zink, magnesium, kvicksilver, guld, kisel, silver, titan och koppar.

Bly

En av tungmetallerna. Blyförgiftning kan orsaka födelsedefekter och inlärningssvårigheter hos barn. Forskning har visat att barn som har rökande föräldrar har mer bly i blodet än till och med barn som bor i närheten av smältverk för bly.

Kolmonoxid

En osynlig och luktfri gas. Vid höga koncentrationer blockeras de röda blodkropparna så att syret inte kan transporteras runt i kroppen. Långvarig exponering för kolmonoxiden i cigarettrök ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns 10-23 milligram kolmonoxid i huvudröken och upp till fem gånger mer i sidoröken. Kolmonoxid finns det gott om också i bilarnas avgaser.

Vätecyanid

Ett färglöst, mandelluktande gift som använts för att avrätta människor i gaskammare. Det finns mellan 400 och 500 mikrogram av gasen i röken från en cigarett. Även kortvarig exponering kan orsaka huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar. Sidoröken innehåller mindre vätecyanid än huvudröken.

Några andra ämnen i röken som används för olika ändamål: aceton, för att ta bort nagellack, arsenik, gift, butan, bränsle i cigarettändare, kadmium, tungmetall som används i batterier, etanol, alkohol, formaldehyd, konserveringsmedel, hexamin, tändvätska, metan, sumpgas, metanol, raketbränsle, fenol, rengörings- och desinfektionsmedel, nikotin, insektsgift, glykol, kylarvätska, toluen, lösningsmedel,vinylklorid, vid plasttillverkning.

Cancerframkallande (eller misstänkt) cancerframkallande

4-aminodifenyl och betanaftylamin: Två ämnen som är förbjudna i arbetsmiljöer i Sverige. Ingen kan ens få dispens för att använda dem i någon tillverkningsprocess. De är tillåtna endast när de produceras vid rökning. Andra cancerogena ämnen är arsenik, bensen, benso-a-pyren, formaldehyd, hydrazin, kadmium, nickel, nitrosaminer, nitrosopyrolidin, polonium-210 och vinylklorid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.