Tobaksanvändning minskar bland ungdomar i Stockholm

Marcus Lindgren publicerade en text på nonsmoking.se 1 oktober som jag tänkte dela med mig av här i bloggen. Det är glädjande nyheter tycker jag. Hoppas trenden håller i sig! Jag är så glad att träning och hälsa blir mer och mer populärt så de yngre väljer bort alkohol och tobak mot ekologisk mat och motion.

Teenage Boy and Girl Smoking

Användningen av cigaretter och snus fortsätter att minska bland ungdomar i Stockholms län. Det visar resultaten från Stockholmsenkäten 2014, som presenterades idag.

– Vi ser tydliga nedgångar när det gäller både tobaks- och alkoholkonsumtion i såväl grundskolan som gymnasiet. Resultaten är oerhört uppmuntrande och sannolikt ett kvitto på att det förebyggande arbetet lönar sig, säger Kaisa Snidare, länssamordnare ANDT-frågor Stockholm.

– Ett oroväckande undantag är dock Danderyds kommun där pojkar röker, snusar och dricker mer samtidigt som narkotikan bland flickorna ökat i årskurs nio, säger Kaisa Snidare.

Tittar vi på siffrorna för Stockholmsområdet i stort, som gäller rökning och snusning för årskurs 9 samt andra klass på gymnasiet, så ser de ut så här;

– Elever som röker (dagligen eller ibland)

Pojke årskurs 9; 11%

Flicka årskurs 9; 16%

– Elever som snusar (dagligen eller ibland)

Pojke årskurs 9; 7%

Flicka årskurs 9; 1%

– Elever som röker (dagligen eller ibland)

Pojke årskurs 2 gymnasiet; 24%

Flicka årskurs 2 gymnasiet; 29%

– Elever som snusar (dagligen eller ibland)

Pojke årskurs 2 gymnasiet; 18%

Flicka årskurs 2 gymnasiet; 2%

Vill du läsa mer, eller jämföra tidigare års siffror, så finns allt här; http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2014/Pages/tobaks-och-alkoholanvandning-minskar-bland-ungdomar.aspx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.