Tänk om det vore dina barn?

tobak1

Tobaksbolagen använder sig av tobaksodlare som lever i fattigdom. Det är oftast bara pappan i familjen som anställs för att driva odlingen, men för att få det att fungera och tjäna pengar för att försörja familjen krävs det ofta att hela familjen arbetar på tobaksodlingen. Det betyder att barn tas från skolan för att hjälpa till att försörja familjen. Det bryter tydligt mot barnkonventionen som fastställer att barnarbete inte är tillåtet. Kvinnor och flickor fasas in i obetalt hushållsarbete, det försvagar kvinnors samhällsställning ytterligare. Dessa familjer blir ofta själva beroende av tobaken vilket blir en ytterligare börda för hälsan och ekonomin.
Nu hoppas jag att inga av er föräldrar röker för jag kan inte tänka mig att någon skulle vilja röra en cigarett när man tänker att det lika gärna skulle kunna vara ens eget barn som får slita på tobaksodlingen och bli sjuk av nikotinet som tränger genom huden om man hade levt i en annan del av världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.